מבקשי מקלט 

 

 

הובלת מהלך לרווחת מבקשי מקלט עם מוגבלות

 

 

עמותת  אלומות יצרה קשר עם המחלקה של האו"ם המקדמת מבקשי מקלט בישראל- UNHCR,

והנחתה מהלך כולל לקידום מבקשי מקלט עם מוגבלות בישראל. בפעילות זו שותפים כ-40 ארגונים של מבקשי מקלט,

ארגונים של אנשים עם מוגבלות וכן נציגים מהאקדמיה, מהממסד, ומארגונים אחרים.

לאחר שהנושא נלמד ולפי מודל שאלומות פיתחה, זוהו ארבעה תחומים שהשותפים מעוניינים לקדם,

נוצרו דיאלוג ושיתוף פעולה בין השותפים, והוקמו קבוצת משימה אשר התחילו לעבוד בתחילת קיץ 2016.

כבר בחודשים האחרונים עבדו ביחד ארגונים וליוו מבקשי מקלט עם מוגבלות.

 

נייר רקע - מבקשי מקלט עם מוגבלות

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי