ליווי ארגונים

אלומות מלווה ארגונים של אנשים עם מוגבלות ופעילים עם מוגבלות, מחזקת את יכולותיהם ומסייעת להם בבניית

תוכניות עבודה וביישומן.

בין הארגונים אשר קיבלו ליווי או מקבלים ליווי:  לשמ"ה- לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש,

המרחב לחיים עצמאיים באצבע הגליל, נגישות ישראל צפון

 

פנייה לייעוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי