פורום אמנה

אלומות בפורום ארגוני החברה האזרחית ליישום האמנה הבין-לאומית לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות

 

 

האו"ם אימץ בדצמבר 2006 את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שנכנסה לתוקף ב-2008.

מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-2007 (159 מדינות חתומות עליה נכון להיום) ואשררה אותה בספטמבר 2012.

האמנה מחייבת את המדינות שאשררו אותה לוודא באמצעות צעדים כגון חקיקה, העלאת מודעות ציבורית ואיסוף נתונים סטטיסטיים, שאנשים עם מוגבלות זוכים לקבל את הזכויות המפורטות באמנה.

כמו כן הן מחויבות להגיש לאו"ם דו"ח על פעילותן בתחומים אלה. כדי לנטר את יישום האמנה בישראל, הוקם ב-2014 פורום של כ-30 ארגונים של החברה הישראלית, בראשותם של ארגון בזכות ובית איזי שפירא, ונציגים מ אלומות משתתפים בו מאז הקמתו. בחודשים האחרונים הם שותפים יחד עם שאר חבריי הפורום בכתיבת דו"ח צללים, במקביל לדו"ח שכותבת המדינה, אשר יימסר לאו"ם במהלך השנה.

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי