פעילויות העמותה

פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות

מהות הפרויקט:

אנשים עם מוגבלות סובלים יותר מכלל החברה בישראל מבעיות בריאות נפוצות בשל מספר סיבות:

  • השפעת התרופות שהם נוטלים.
  • מיקוד הטיפול הרפואי במוגבלות ולא במחלות ובתופעות בריאות נפוצות המתפתחות עם השנים ועם הזדקנות האוכלוסייה בכלל ובפרט בקרב אנשים עם מוגבלות.
  • התמודדות עם קשיים נפשיים בשל המוגבלות, המובילים לרכישת הרגלי חיים לא בריאים (אכילת מזון לא מאוזן, עישון ועוד).
  • פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות הוא פורום ארצי, רב-נכותי ורב-תרבותי

 

נשים עם מוגבלות מובילות לשינוי בצפון

מהות הפרויקט:

נשים עם מוגבלות מהוות כ-20% מכלל הנשים בישראל ומתמודדות עם חסמים רבים יותר מאשר נשים ללא מוגבלות ואף מאשר גברים עם מוגבלות. נשים עם מוגבלות מהפריפריה בארץ (גאוגרפית, כלכלית, אתנית, לאומית וכו') מתמודדות עם חסמים חברתיים רבים אף יותר. עם זאת לא קיימות מסגרות לפיתוח אקטיביזם של נשים עם מוגבלות.

בהתאם לגישה של אלומות שלפיה אנשים עם מוגבלות צריכים להיות מעורבים בהחלטות הקשורות לחייהם, ייסדה הארגון ייסד ב-2015 פרויקט המהווה פלטפורמה ליזמות עבור נשים מובילות עם מוגבלות מצפון הארץ ממגזרים שונים. במסגרת הפרויקט הוקמה הקבוצה "מובילות לשינוי – נשים עם מוגבלות יוצרות שינוי חברתי" הכוללת היום 7 נשים ופועלת בכרמיאל. 

פורום צפונה מובילים עם מוגבלות לשינוי חברתי בצפון

 מהות הפרויקט:

פורום צפונה הנו קהילה תומכת עבור מובילים עם מוגבלות. הוא שואף לפעולה משותפת של חבריו לשיפור איכות החיים של קהילת אנשים עם מוגבלות באזור הצפון ולקידום צדק חברתי.

קרא עוד >

השתתפות נציגי אלומות בפורום ארגוני החברה האזרחית לניטור היישום של האמנה הבין-לאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות:

 

האו"ם אימץ בדצמבר 2006 את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שנכנסה לתוקף ב-2008. מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-2007 (159 מדינות חתומות עליה נכון להיום) ואשררה אותה בספטמבר 2012. האמנה מחייבת את המדינות שאשררו אותה לוודא באמצעות צעדים כגון ואיסוף ' שאנשים עם מוגבלות  זוכים לקבל את הזכויות המפורטות באמנה. כמו כן הן מחויבות להגיש לאו"ם דו"ח על פעילותן בתחומים אלה.

כדי לנטר את יישום האמנה בישראל, הוקם ב-2014 פורום של כ-30 ארגונים של החברה הישראלית, בראשותם של ארגון בזכות ובית איזי שפירא, ונציגים מאלומות משתתפים בו מאז הקמתו. בחודשים האחרונים הם שותפים יחד עם שאר חברי הפורום בכתיבת דו"ח צללים, במקביל לדו"ח שכותבת המדינה, אשר יימסר לאו"ם במהלך השנה הקרובה.​

קרא עוד>

ליווי ארגונים:

 

אלומות מלווה ארגונים של אנשים עם מוגבלות ופעילים עם מוגבלות, מחזק את יכולותיהם ומסייע להם בבניית תכניות עבודה וביישומן.

בין הארגונים אשר קבלו ליווי או מקבלים ליווי: לשמ"ה- לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש, המרחב לחיים עצמאיים באצבע הגליל, נגישות ישראל צפון, צמ"ד- עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה. 

קרא עוד>

הובלת מהלך לרווחת מבקשי מקלט עם מוגבלות:

 

לאחר שמנהל אלומות יצר קשר עם המחלקה של האו"ם המקדמת מבקשי מקלט בישראל (UNHCR), ביקשה מנהלת משלחת זו ממנו להנחות מהלך כולל לקידום מבקשי מקלט עם מוגבלות בישראל. בפעילות זו שותפים כ-40 ארגונים של מבקשי מקלט, ארגונים של אנשים עם מוגבלות וכן נציגים מהאקדמיה, מהממסד, ומארגונים אחרים.

לאחר שהנושא נלמד ולפי מודל שאלומות פיתחה, זוהו ארבעה תחומים שהשותפים מעוניינים לקדם, נוצרו דיאלוג ושיתוף פעולה בין השותפים, והוקמו קבוצת משימה אשר התחילו לעבוד בתחילת קיץ 2016.

קרא עוד>

פרוייקטים עתידיים

 

אלומות שואפת להתחיל השנה את פרויקט "שותפים- מנהיגות מקדמת מדיניות" – תכנית מעקב אחר פעילויותיהם של משרדי הממשלה לשם גיבוש ויישום מדיניות הכוללת אנשים עם מוגבלות וכן לשמש פלטפורמה ליזמויות ושותפויות בין פעילים עם מוגבלות לבין ארגונים שונים.

קרא עוד>

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי