פורום צפונה- מובילים עם מוגבלות לשינוי חברתי בצפון

מהות הפרויקט 

 פורום צפונה הנו קהילה תומכת עבור מובילים עם מוגבלות מאזור הצפון. הוא שואף לפעולה משותפת של חבריו לשיפור איכות החיים של קהילת אנשים עם מוגבלות באזור ולקידום צדק חברתי.

 

מטרות הפרויקט

להעניק לחברים בפורום צפונה כלים, כוח, העצמה אישית וקהל תומך כדי שהם יספקו שירות והובלה טובים יותר לקהילות שהם מייצגים ופועלים בהן ועבורן. 

 

התוצרים

  1. רשת קשרים בין ארגונים למען אנשים עם מוגבלות באזור הצפון המיישמת את החזון של שיתופי פעולה המובילים למרחב השפעה גדול ולכוח פעיל בעל עוצמה.
  2. למידת עמיתים ורכישת ידע, מיומנויות וכלים הרלוונטיים לשם קידום הזכויות וההעצמה של קהילת האנשים עם מוגבלות בצפון הארץ.
  3. מודל לשיתוף פעולה בין מובילים עם מוגבלויות שונות ובין ארגונים שונים של אנשים עם מוגבלות.

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי