פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות

 

מהות הפרויקט

אנשים עם מוגבלות סובלים יותר מכלל החברה בישראל מבעיות בריאות נפוצות בשל מספר סיבות:

  • השפעת התרופות שהם נוטלים.
  • מיקוד הטיפול הרפואי במוגבלות ולא במחלות ובתופעות בריאות נפוצות המתפתחות עם השנים ועם הזדקנות האוכלוסייה בכלל ובפרט בקרב אנשים עם מוגבלות.
  • התמודדות עם קשיים נפשיים בשל המוגבלות, המובילים לרכישת הרגלי חיים לא בריאים (אכילת מזון לא מאוזן, עישון ועוד).

    

  פורום לבריאות/ صِحة – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות הוא פורום ארצי, רב-נכותי ורב-תרבותי

 ומורכב מ:

*נציגי ארגונים של אנשים עם מוגבלות

*בעלי תפקידים בכירים בארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלות ובריאותם

*פעילים חברתיים (שאינם נציגים של ארגון מסוים אך פעילים ובעלי יכולת להשפיע בקהילות של אנשים עם מוגבלות).

 

הישגי הפורום מאז היווסדו

על בסיס למידה מעמיקה של הנושא של בריאות של אנשים עם מוגבלות בעזרת שותפים מזירות שונות כגון משרדי הממשלה, ג'וינט-ישראל, ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, זיהה הפורום את הגורמים המרכזיים לקידום אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מוגבלות והחליט לתעדף שלושה צעדים שברצונו וביכולתו לקדם:

*חיזוק והרחבת תפקידם של רכזי נגישות במוסדות בריאות, עם מיקוד על קופות החולים. לשם כך התקיימו מפגשי למידה עם אורלי בוני, הממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד הבריאות, וכן עם סנדרה מרון, הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במכבי שירותי בריאות,  לדיון מעמיק על תפקידיהם של רכזי הנגישות במוסדות הבריאות בשאיפה להרחיב את תפקידיהם ולשפר את הקשר בינם לבין הקהילה של אנשים עם מוגבלות.

*סיוע בכתיבת תקנות הנגישות מערכת הבריאות: הפורום הפך לשותף קהילתי-אסטרטגי של משרד הבריאות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בקידום תקנות נגישות פיזית ונגישות השירות במוסדות הבריאות. למטרה זו מונו שני חברי הפורום לנציגים בישיבות של ועדת העבודה, הבריאות והרווחה בכנסת ועם נציגי קופות החולים. הפרק על נגישות מוסדות הבריאות אושר בכנסת ועל-ידי שר הבריאות באפריל 2016 ובימים אלו מנוסחות התקנות בפרק של נגישות מרפאות עצמאיות לקראת דיונים בו בכנסת עם חזרתה מפגרת הקיץ.

 

התכנית בעתיד

*פנייה לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות וקופות החולים על מנת להרחיב את תפקידיהם של רכזי נגישות במוסדות אלה ולחזק את הקשר הישיר בינם לבין אנשים עם מוגבלות בעת הצורך, 

*הנגשת תוכניות לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות, כנקע על פי חוק,

*המשך שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקידום תקנות הנגישות במרפאות עצמאיות וכתיבת התקנות של נגישות השירות במוסדות הבריאות,

*עידוד שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות וארגוני אנשים עם מוגבלות להעלות את מודעותם של אנשים עם מוגבלות לחשיבות אורח חיים בריא.

 

 

נייר עמדה בנושא רכזי נגישות במערכת הבריאות

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי