מובילות לשינוי- נשים עם מוגבלות מובילות לשינוי בצפון

מהות הפרויקט

נשים עם מוגבלות מהוות כ-20% מכלל הנשים בישראל ומתמודדות עם חסמים רבים יותר מאשר נשים ללא מוגבלות ואף מאשר גברים עם מוגבלות. נשים עם מוגבלות מהפריפריה בארץ (גאוגרפית, כלכלית, אתנית, לאומית וכו') מתמודדות עם חסמים חברתיים רבים אף יותר. עם זאת לא קיימות מסגרות לפיתוח אקטיביזם של נשים עם מוגבלות. בהתאם לגישה של אלומות שלפיה אנשים עם מוגבלות צריכים להיות מעורבים בהחלטות הקשורות לחייהם, הארגון ייסד ב-2015 פרויקט המהווה פלטפורמה ליזמות עבור נשים מובילות עם מוגבלות מצפון הארץ ממגזרים שונים. במסגרת הפרויקט הוקמה הקבוצה מובילות לשינוי – נשים עם מוגבלות יוצרות שינוי חברתי בצפון הכוללת היום 12 נשים.

 

הישגי הפרויקט בשנתיים לקיומו

הקבוצה התלכדה ופיתחה יכולת הכלה, הקשבה ואמון חרף ההטרוגניות הרבה בה מבחינת סוגי המוגבלויות של הנשים (בהן מוגבלויות נראות ומוגבלויות לא נראות), טווח הגילים הגדול, הפערים בניסיון אקטיביסטי וההבדלים בתפיסת המוגבלות ובתפיסה האישית של המשתתפות

המשתתפות רכשו ידע בתחום של פעילות לשינוי חברתי ובתחום של הקמת מיזמים, ופיתחו מיזמים בני-יישום לטובת נשים עם מוגבלות בקהילהכל מיזם פועל מתוך ארגון קיים על מנת לאגד משאבים ולעודד את הארגון "המארח" להיפתח לקהילת נשים עם מוגבלות:  מוסדות אקדמיים (למשל מכללת תל חי והאוניברסיטה העברית), רשויות רווחה (למשל בכרמיאל ובמועצת עמק יזרעאל), ארגונים פמיניסטיים (למשל אשה לאשה, נשים לגופן, מרכז סיוע לנשים נפגעות תקיפה מינית, העמותה להעצמה כלכלית), ארגונים של ולמען אנשים עם מוגבלות (קהילה נגישה, אחווה, עמותת אס"ף, עמותת כיוונים), החברה למתנ"סים ועוד.

עמותת אלומות מלווה את היזמיות במתן מידע וייעוץ מקצועי לקבוצה ומתן ייעוץ פרטני וכן מסייעת בטוויית הקשרים שבין היזמיות לבין הארגונים שהן יוצרות עמם שיתופי פעולה.

 

התכנית בעתיד

קבוצת הנשים תמשיך להיפגש על מנת לרכוש כלים חדשים ולתמוך אחת בשנייה. היזמיות פועלות מתוך ארגונים כדי לממש את מטרותיהן בעזרת ליווי פרטני. בשיתוף פעולה עם עמותת אשה לאשה, אנו עמלות על סדנת עבודה בנושא נשים, מוגבלות ופריפריה עם משתתפות התוכנית, ארגונים פמיניסטים, ארגוני אנשים עם מוגבלות וגופים אקדמאיים במטרה להפיץ את האג'נדה הפמיניסטית ואת האג'נדה של א/נשים עם מוגבלות בפריפריה. 

אלומות פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי