top of page

אודות אלומות

באלומות הקמנו צוות מתנדבים ומסגרת המהווה 'בית' למיזמי סטארט-אפ חברתיים.

אנו מקדמים בברכה יזמים חברתיים המבקשים להקים מיזמים חדשים וחדשניים שמטרתם לעזור לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית על רקע מגבלה פיזית/מנטלית, או מצב סוציו-אקונומי.

בנוסף, אנו מסייעים ליוזמות חברתיות קיימות אשר מבקשות להגדיל את היקף פעולתן בתחומי גיוס המשאבים, פיתוח עסקי ויצירת שותפויות חדשות וזאת בסיוע המומחיות והרשת הרחבה של  מתנדבי אלומות.

לעמותת אלומות קיים אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה תקף עד 31.12.2023.

הצוות

הצוות שלנו

באלומות פועלים בהתנדבות צוות מגוון ומנוסה הן ביזמות חברתית והן בפיתוח עיסקי

bottom of page