לוקחים אחריות

לא משאירים אף ילד מאחור

(לעשות את זה כשתי כותרות נפרדות)

מיזם לקידום אוכלוסיית ילדי רווחה בישראל

לוקחים אחריות מתמקד בנושאים קריטיים המשפיעים על ההתפתחות ואפשרויות החינוך בקרב אוכלוסיית ילדי רווחה בישראל. המיזם פועל במסגרת איחוד כוחות וזאת במטרה להביא לפתרון מערכתי ציבורי על מנת לפתור בעיות המונעות מבני הנוער להתמקד בלימודים.

כנושא ראשון לטיפול, המיזם מתמקד  בקידום אחריות לאומית בהבטחת ביטחון תזונתי בקרב נוער החי בעוני ובמצבי סיכון חמורים. ההערכה היא שבישראל  יש כ-20,000 עד 40,000 בני נוער רעבים, שמתוכם רק כ-8,000 מקבלים מענה על ידי עמותות המזון עקב היעדר משאבים מספקים.

מנתונים שנאספו, נמצא כי מצוקה זו בקרב בני נוער בסיכון מביאה להתנהגויות קיצון, נשירה ממסגרות לימוד ואף להתדרדרות לפעילות עבריינית ואלימות. נכון להיום המיזם הצליח להביא את הרשויות להכרה במצוקת הרעב הקיימת בקרב בני נוער בבי"ס בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל ופועל לקידום מהלך ארצי, שבמסגרתו יינתן  כריך בריא ומשביע מדי יום  בבי"ס בישובים המוגדרים תחת אשכולות סוציו-אקונומיים 1-4.

לאחרונה, בתקופת משבר הקורונה וההכרח ללמידה מקוונת מרחוק, עלה צורך דחוף לסייע לילדי רווחה במחשבים וציוד עזר נוסף וזאת על מנת שיוכלו להשתלב באופן מסודר ורציף בהמשך לימודיהם. לצורך כך, החל קמפיין גיוס כספים לטובת רכישת מחשבים ממוחזרים ומשודרגים ממפעלים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות תוך הפחתה בפסולת אלקטרונית.

מטרות

בניית תכנית הזנה וקידום חקיקה המחייבת את המדינה לקחת אחריות על מחדל זה.

עד לסיום תהליך החקיקה, הגדלת הזנה לכ- 20,000 בני נוער שיזכו לפחות לכריך אחד ביום ובמקרה הטוב אף לארוחה חמה בשנת הלימודים הקרובה (עלות הזנת תלמיד לשנת לימודים מלאה – 300 ₪).

עזרה במחשבים ללפחות 100 משפחות רווחה ללא מחשב בכלל בבית – עלות ממוצעת כ 550 ₪ למחשב למשפחה.

בעיית הבטחון התזונתי:

נתונים שנאספו מעידים על נוער שמגיע למצבי קיצון על מנת לאכול: נערות שעוסקת בזנות, סחר בסמים, גניבת לחם ,חיטוט בפחי אשפה, קיבוץ נדבות ועוני מזעזע. מדובר על נוער שהיה צריך להיות בפנימייה אך חי בקהילה. לפעמים לבד, לפעמים ברחוב, לפעמים בבית טוב אבל דל אמצעים. אנו מנסים לקדם מהלך ארצי במסגרתו בבתי ספר לנוער במצבי סיכון, ביישובי אשכול 1-4 יינתן כריך בריא ומשביע אחת ליום.

כמה עובדות:

מצוקת רעב הנה הסיבה הראשונה לנשירת בני נוער ממערכת החינוך(מחקר פנימי)

ברגע שקיימת הזנה כלשהי בבתי הספר, יש שיפור בפרמטרים רבים כגון צמצום נשירה, ירידה באלימות ועוד (מחקר נבט ישראל דצמבר 2019)

בישראל קיימת חובת הזנה עד גיל 12. למעשה מרגע שנער/ה עובר לשלב החינוך העל יסודי המדינה אינה נותנת שום סיוע במסגרת הבית ספרית (למעט מקרים חריגים כגון חינוך מיוחד)

גם אם משפחה זוכה לסל מזון עדיין נער/ה יכולים להיות ללא אוכל בבית ספר. לעיתים הארוחה שאנו נותנים בבית הספר, תהיה המזון היחיד שיש לנער/ה באותו יום.

הערכה היא שבישראל, בקרב הנוער יש כ 20,000 עד 40,000 בני נוער רעבים בישראל. עמותות המזון מספקות פתרון רק לכ- 8,000 בני נוער בלבד כשרוב הכסף מגיע מתורמים. לאחרונה הצלחנו להביא את המדינה להכרה במצוקת רעב בקרב נוער בבתי ספר וכך נכתב בדו''ח של משרד החינוך ומשרד הבריאות : " מדובר על תלמידים שמגיעים ממשפחות לא מתפקדות: אבטלה, פשיעה, נכות ומצוקות המונעות טיפול בילד. 11% לא מגיעים לבית הספר כי נאלצים לעבוד ולהביא אוכל הביתה 14% התזונה היחידה שלהם כל היום מגיעה מבית הספר 70% מתלמידי בית ספר לנוער בסיכון בו ביקרנו מדווחים על מקרר ריק בבית " למרות שבמסמך הרשמי צוין כי "מדובר במצוקת רעב אובייקטיבית יומיומית שצריכה לקבל מענה מגורמים מדיניים רמי דרג". טרם ניתן מענה מערכתי.

©2020 by Alumot. Proudly created with Wix.com WebDesigner-Liroshka