top of page

בומרנג

במיזם אנחנו מקימים קהילות גמלאים ומחברים אותם לאתגרים בתחום הקיימות והכלכלה המעגלית בקהילה. המיזם מייצר תחושת נחיצות והפגת בדידות באמצעות יצירת מסגרות חברתיות לעשייה קהילתית.

בומרנג

רעות זיו אביגל

bottom of page