top of page

תומכות ברשת וצומחות ברשת 4GIRLS

' תכנית חדשנית לביסוס חוסן רגשי באמצעות הכשרת נערות למתן תמיכה מעצימה 'מנערה לנערה' למצוקות קלות העולות בגלוי ברשת חברתית מוגנת לנערות.
התוכנית נועדה: להעצים את החוסן הרגשי של הנערות שחוו אירועים מחוללי מצוקות רגשיות, לאתר נערות במצבי סיכון וחירום ולקשרן לגורמי טיפול בזמן, לצמצם משאבי בריאות וחינוך באמצעות איתור מוקדם ומענה מוקדם למצוקות קלות, ולהעשיר ידע בקהילה באמצעות יצירת מסמך תובנות דינמי של הקול האוטנטי של הנערות וסדנאות לצוותי טיפול וחינוך ולהורי הנערות.
לתכנית רגל פרונטלית (מפגשים בני שעתיים) ורגל דיגיטלית (מענה ללינקים ברשת לצמיחה בריאה לנערות), ליווי קבוצתי וליווי פרטני של פסיכולוגית, קשר רצוף לרשויות, בתי ספר ורכזי נוער, ומוטיב מרכז של ידע מצטבר.
לתכנית טפסי מדידה כמותי ואיכותי, ואבני דרך כמותיות למדידת הצלחה.
פיילוט לתכנית התבצע בערים תל אביב, בת ים וראש העין בחלקם עם נערות ממשפחות מפונות.

תומכות ברשת וצומחות ברשת 4GIRLS

חוה דורון סופרמן

bottom of page