top of page

JoinMe

סיוע לבני ובנות 60+ במציאת תעסוקה משמעותית בפנסיה. לפתח יוזמה, לנהל אותה ולמצוא שותפים, לקוחות ומתעניינים.

JoinMe

רועי פולקמן

bottom of page