top of page
  • עמותת אלומות

לוקחים אחריות


לוגו לוקחים אחריות

משכפלים תכניות לנוער וצעירים בסיכון


שכפול מיזמים וקידום נושאים בדגש על נוער וצעירים בסיכון. בין המיזמים שקודמו - קידום חקיקה בנושא הזנה לבני נוער בבתי ספר לנוער בסיכון, חלוקת מחשבים למשפחות מעוטות יכולות בתקופת הקורונה, חלוקת מחשבים למשפחות ללא מחשב, מלגות לצעירים בסיכון – סך הכל ניתן סיוע ל כ 1000 משתתפים.


מטרות המיזם

סיוע לצעירים בסיכון, וקידום חקיקה בנושאים הקשורים בנוער וצעירים בסיכון.
bottom of page