top of page
  • עמותת אלומות

מגאור - מסיכון לסיכוי


לוגו תכנית מגאור- מסיכון לסיכוי

קידום נוער וצעירים בסיכון לשילוב מיטבי בקהילה


במסגרת התכנית אנו מלווים את כלל תלמידי בית הספר לנוער בסיכון כולל בתקופת הצבא / שירות לאומי ותחילת האזרחות.

התכנית תופרת "חליפה אישית" - כל נער/ה מקבל ליווי על פי צרכיו.

התכנית באה לתת מענה לשלושה תחומים מרכזיים:

1. צמצום הנשירה שלהם מכל המערכות שמלוות את חייהם כנוער וצעירים- תיכון, צבא או שירות לאומי ולימודים גבוהים או לימודי מקצוע

2. הקניית מקצוע לתעסוקה על פי יכולותיהם וכישוריהם תוך הבנת החשיבות של בניית אופק עתידי ויצירת חווית הצלחה

3. הקניית כלים לשילוב מיטבי בחברה- נורמות חברתיות, סגירת תיקים במשטרה וכו'

הנושא המרכזי שהפרויקט בא לתת לו מענה הוא הוצאתם ממעגל נתמכי רווחה.Comments


bottom of page