top of page
  • עמותת אלומות

ערך לדרך - פועלים לעצמאות פיננסית לעמותות


לוגו תכנית ערך לדרך

בניית כלים מהעולם העסקי, אימפקט וגיוס מיטבי לטובת יציבות כלכלית בעמותות


ערך לדרך הנה תכנית שנבנתה בשנת 2017 בחסות בנק הפועלים במטרה לקדם תשתית פיננסית איתנה לגופים חברתיים כולל רשויות, זאת תוך מתן כלים בתחום גיוס משאבים, שת''פ מניבי כסף


ובניית מערך מיתוג ותדמית לגיוס. התכנית משלבת כלים מהעולם העסקי לטובת העולם החברתי.

עד היום התכנית ליוותה כ- 600 עמותות ושלוש רשויות בתכניות לבניית תשתית פיננסית . לתכנית יש עמוד פייסבוק המונה מעל 4200 משתתפים מהעולם החברתי.


מטרות המיזם

המיזם מקדם עמותות ורשויות בהליך של בניית תשתית פיננסית חזקה, יציבה ונמצא בהליך גדילה כולל מדידת אימפקט וכלים מהעולם העסקי לטובת העולם החברתי.


שותפים

לוגו בנק הפועלים
Comments


bottom of page