top of page
  • עמותת אלומות

קרן הסיוע לתלמידים אוטיסטים

בחלק נרחב מן המסגרות ובעיקר במסגרות אשר מיועדות לתלמידים בעלי יכולת תפקוד נמוכה ובינונית חסרים משאבים רבים לטובת פיתוח היכולות של התלמידים לדוג': מחסור בצוות חינוכי וטיפולי, מחסור במטפלים פארא רפואיים, מחסור באמצעים של תקשורת חליפית כגון: אייפדים, מערכות מיקוד מבט ועוד. עקב כך, חלק ניכר מהאמצעים כלל אינם מונגשים לתלמידים ולכן הם אינם מצליחים לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולמעשה בתי הספר משמשים יותר כגורם משגיח ופחות כגורם מפתח ומלמד.


מאחר שבמשרד החינוך ישנן מגבלות על תשלומי הורים ומאחר וחלק מן ההורים אינן יכולים לממן את התוספות הנדרשות לתלמידים, העמותה מגייסת תרומות לטובת מימון התוספות הנ"ל ומקצה משאבים לבית הספר בתיאום עם הצוות החינוכי.


בשלב זה המיזם ברמת פיילוט ומיושם בבית ספר אבן חן (בית ספר מוכר שאיננו רשמי) בראש העין.

מטרת המיזם

איתור מקורות תקציביים נוספים למוסדות חינוך המיועדים לטיפול וחינוך ילדים אוטיסטיים.

Comments


bottom of page