top of page
  • עמותת אלומות

תיעוד סיפורים אישיים של שורדי שואה מקרב קהילת יהדות בולגריה (פיילוט)

עריכת ראיונות עם 20 שורדי שואה מקרב קהילת יהדות בולגריה. הראיונות מצולמים, מוקלטים ומתומללים.

בביצוע המיזם שותפים: עמותת אלומות, בית מורשת יהדות בולגריה ביפו, ארכיון העם היהודי, האגודה לתיעוד בעל פה וועדת התביעות שהינה המממן העיקרי של המיזם.


בית מורשת יהדות בולגריה ישלב חלקים נבחרים מהראיונות במוזיאון המקוון שלו ובעתיד במיצג פיזי לכשיוקם. https://bjmoreshet.org/


מטרות המיזם

תיעוד הסיפור הייחודי אותו חוותה קהילת יהדות בולגריה בזמן השואה והישרדותה בטריטוריה הישנה בשלמות תוך חלקים מהעם הבולגרי שהתנגדו לביצוע ההשמדה ואקטיביזם יהודי שלא היה כמוהו באירופה בכלל ובמדינת ציר פאשיסטית בפרט.


שותפים בסיוע ועידת התביעות בחסות הקרן זכרון, אחריות ועתיד ובתמיכת משרד האוצר הפדרלי הגרמני


מרואיינת – ורד פלאי,  צלמת – שרון פאיס,  מראיינת – מירי שרף
מרואיינת – ורד פלאי, צלמת – שרון פאיס, מראיינת – מירי שרף

מרואיין – אלי רייטן  | צלם ומראיין – פלג לוי
מרואיין – אלי רייטן | צלם ומראיין – פלג לוי

С подкрепата на Комисията по еврейските материални претенции към Германия,Фондацията''Памет,отговорност и бъдеще'' и Германското федерално министерство на финансите


Comments


bottom of page