top of page
  • עמותת אלומות

מיזם האימוץ והאומנה


מיזם אימוץ ואומנה - לוגו
מיזם אימוץ ואומנה - לוגו

חיזוק חוסן משפחות האימוץ והאומנה - מומחיות בפגיעת היקשרות והתמרה לביטחון, קירבה וחיבור, תוך הפחתת התנהגויות סיכון של הילדים. המומחיות שלנו היא יצירת חיבור בטוח והפחתת אירועי קיצון תוך זמן קצר עם השפעה ארוכת טווח.

אנחנו מיזם חברתי שקם לאור מצוקה אישית של משפחות. אנו מדריכים ומחווים את משפחות האימוץ והאומנה, המשפחה ואנשי החינוך והטיפול. לאור הפעילות העניפה והשינויים שחוללנו ברמת 'הצלת משפחות' זכינו להכרה לאומית.


הערכים המובילים שלנו ביטחון, קשר, איזון ושותפות.

המיזם מתמקד בחיזוק קשר בטוח בין הורים, מורים וילדים שחוו פגיעת היקשרות. הגישה שפיתחנו מתמודדת בהצלחה על אלימות כולל פגיעה עצמית. הדרך מעניקה תקווה, כוחות והדרכה להתמרה מטראומה, מתח ומשבר לביטחון, הצלחה ושגשוג.

אנו מטפחים את הרווחה הפנימית של ההורים כולל תרגול ויסות רגשי הדדי. הצלחנו להחזיר את המשפחות ממצבי קצה אל איזון בתפקוד ובקשר.

חברי מיזם אימוץ ואומנה
חברי מיזם אימוץ ואומנה

הקמנו 5 עוגנים:

1. קהילה בטוחה ופתוחה לכל סוגיה.

2. גוף ידע מוביל המנגיש כלים מעשיים.

3. תוכניות קבוצתיות ללימוד ולתמיכה רגשית.

4. מודל ליווי ייחודי למשפחה ולרשת התמיכה לתוצאות תוך זמן קצר.

5. סדנאות מעשיות לאנשי מקצוע.

אנו פועלים בשיתופי פעולה עם חוקרות מוח, מומחי טראומה והיקשרות ועמותות ביניהן: ניצני תקווה, אימוץ בחברה הערבית ומשפחות התקווה המסייעות בתחום ואלומות. כעת מתמקדים בשילוב טכנולוגיות ויסות וכן ביצירת הכשרת צוותים ברשויות ובמסגרות החינוך כמקובל בעולם. נפעל כל שישראל תהפוך לאומת ההיקשרות.

מייסדת ומנכ"לית: שרונה דוכנה, יזמית חברתית, אם יחידנית לילד גדול שאימצה.

מטרת המיזם חיבור הוא כל הסיפור


טלפון 0522-941146

Comments


bottom of page