1/1
הקול החברתי

הקול החברתי

רדיו של אנשים למען אנשים

שידורי רדיו של קבוצות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי
הקול החברתי הינו צוות יזמים חברתיים הפועלים לפיתוח, הקמה והרחבת השימוש בכלי הרדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות. המיזמים מבוססים על קול האדם, כמפתח לשינוי חיי האדם. המיזם פועל לפיתוח וקידום יוזמות בתחום הרדיו: הקמה, הכשרה, תפעול וייעוץ למיזמי רדיו חינוכיים–חברתיים ומיזמי תעסוקה במקצועות הרדיו וההקלטות הרדיופוניות. בחמש השנים האחרונות ניזומו והופעלו מספר מיזמים בינהם: "רדיו פוקוס – הקול של האסירים", תחנת רדיו בכלא איילון, המופעלת באמצעות אסירים והמשדרת 24/7 תכנים של שיקום, חינוך והעצמה לכלל התאים של האסירים הפליליים בישראל; "רדיו סטארט", רדיו לתלמידי תיכון בבי"ס שער הנגב, ליצירת תוכניות רדיו ותכני רדיו ע"י בני נוער הסובלים מהפרעות קשב וריכוז. התוכנית הוכחה כמונעת נשירת תלמידים. מתוך הניסיון שצברנו, אנו מבינים את הכוח העצום של הרדיו כמחולל שינוי, ככלי להעצמה וככלי חינוכי-שיקומי.

מטרות הפרויקט

העלאה לשיח ציבורי באמצעות הרדיו נושאים שיש להביאם למודעות ציבורית

שימוש ברדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות

פיתוח פלטפורמה חברתית לחינוך ולעזרה הדדית באמצעות מערך רדיו

כמה מילים על המיזם

פרויקטים במיזם

שותפים לדרך

היזמים

Shoes to Shine

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Less is More

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lemon Detox

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.