top of page
ערך לדרך

ערך לדרך

פועלים לעצמאות פיננסית

תכנית פיתוח משאבים לעמותות בישראל - בחסות בנק הפועלים
מאז 2017 ערך לדרך הינה תכנית מובילה לקידום תשתית פיננסית איתנה לעמותות ומיזמים חברתיים, תוך מתן כלים בתחום גיוס משאבים, הכנסות שלא מתרומות וכלים מהעולם העסקי בתחום מכירות, שיווק חברתי ודיגיטל.

התוכנית מלווה כל עמותה במשך מספר חודשים באמצעות הקניית כלים לימודיים וליווי מקצועי על ידי טובי המומחים בישראל בתחומים מגוונים כגון: גיוס משאבים, עסקים חברתיים, יצירת הכנסות לעמותה, אסטרטגיה ואימפקט תדמיתי פרסומי.

ערך לדרך הינה תוכנית ייחודית בישראל. התוכנית משלבת קורס מעשי ומקיף למפתחי משאבים בעמותות לצד ליווי פרטני של מנטורים מקצועיים למשך מספר חודשים. המרצים והמנטורים בתוכנית בעלי ניסיון רב שנים בתחומם, מילאו תפקידים שונים ומבטאים ביחד היקף ניסיון מעשי מצטבר של עשרות שנים. הצוות מביא מניסיונו ערך מיוחד לפיתוח העמותות להיקפים משמעותיים ובראייה רחבה.

מטרות הפרויקט

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

כמה מילים על המיזם

הסבר על ערך לדרך

פרויקטים במיזם

שותפים לדרך

היזמים

Shoes to Shine

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Less is More

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lemon Detox

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page